-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
Faldsikring
 

Faldsikringsudstyr

Faldsikringsudstyr skal anvendes ved arbejde i højde eller dybde over 2 meter, hvor risiko for fald foreligger, og består normalt af seletøj, line og evt. falddæmper samt en anordning til fastgørelse til et forankringspunkt.
 
Valg af faldsikringsudstyr afhænger af, hvad det skal bruges til, og der skelnes mellem 3 hovedtyper:

Standsning af frit fald, hvor der skal bruges faldsele, som har remme om bryst, liv, sæde og lår. Linen skal fastgøres, så man hænger lodret efter fald, og være forsynet med falddæmper eller en faldblok.

Hindring af fald, hvor faldsikringsudstyret kan være et støttebælte med D-ringe, som linen fastgøres i. Støttebæltet kan f.eks. bruges i lift eller til at begrænse, hvor langt man kan bevæge sig ud mod en tagkant. Sikkerhedslinen kan være en støttestrop, evt. regulerbar og med en max. længde på 2 meter. Støttestropper må max. standse et fald på 0,5 meter.

Nedsænkning eller løft af personer, f.eks. i brønde og tanke, kræver brug af faldsele, som har remme om bryst, liv og lår, og hvor linen fastgøres i D-ring i bryst- eller nakke, så man hænger lodret. Der skal anvendes et hejsespil evt. på et treben, så brugeren kan evakueres i tilfælde af ildebefindende. Hvis der skal arbejdes siddende i faldselen, skal den være konstrueret således at blodcirkulationen ikke hindres.

Godkendelse og mærkning
Faldsikring skal, som alt andet sikkerhedsudstyr, være testet og mærket med CE-logo, samt ID-nummer på det prøvningsinstitut, der har testet og godkendt produktet i henhold til nedenstående EN standarder:

EN 341   Nedfiringsudstyr   EN 361 Seler
EN 353-1 Glidesystemer med uelastisk ankerline   EN 362 Forbindelsesled
EN 353-2 Glidesystemer med fleksibel ankerline   EN 363 Faldsikringssystemer
EN 354 Liner   EN 364 Prøvningsmetoder
EN 355 Falddæmpere, energiabsorbere   EN 365 Mærkning og brugsanvisninger
EN 358 Støttebælter og -liner   EN 795 Forankringsudstyr
EN 360 Automatiske fangindretninger   EN 1496 Redningsudstyr - løfteanordninger

Faldsikringsseler har inden for de sidste år udviklet sig meget i forhold til den traditionelle sele - og den stigende fokus på komfort gør heldigvis, at brugerne i højere grad vælger at tage selen på hver gang.
 
Grundopbygningen er dog stadig den samme, og det samme er reglerne for brug og vedligeholdelse.
 
Faldselen skal monteres således, at den sidder tæt på kroppen, så man kun lige kan få en flad hånd imellem krop og selen - specielt skal man være opmærksom på, at lårremmene er tætsiddende.
 
Line, der anvendes til at stoppe fald, må kun monteres i D-ring på ryg eller via de to løkker på frontsiden.
 
Støttebælte eller sidderinge må under ingen omstændigheder anvendes til standsning af fald. Disse er alene beregnet til, at holde/støtte brugeren i en bestemt arbejdsposition.
 
Vedligeholdelse af faldsikringsudstyr er ikke bare en god idé. Det er lovpligtigt. Faldsikringsudstyr skal altid efterses før brug, og bør 1 gang om året efterses af en person med den fornødne kompetence - og det nødvendige værktøj - så det sikres, at udstyret stadig er fuldt funktionsdygtigt.
 
Falddæmperens formål er at optage faldenergien, så personen ikke udsættes for en belastning på over 6 kN ved et fald.
 

Der findes her 3 hovedtyper:
Fangliner med monteret falddæmper må max være 2 meter inkl evt. forbindelsesled eller kroge.
 
Glidelåse med monteret falddæmper, anvendes typisk ved relativt kortvarige opgaver, og man skal være opmærksom på, at rebet og falddæmper skal være godkendt sammen.
 
Man kan altså ikke uden videre udskifte rebet til en glidelås med et andet - uanset om det er et reb af samme dimensioner. Glidelås med indbygget falddæmpningsfunktion giver både en væsentlig vægt-reduktion og nemmere håndtering end den den traditionelle type.
 
Faldblokke - eller faldstoptaljer - er velegnede til opgaver, hvor man har brug for at kunne bevæge sig frit over et større område, idet linen holdes stram under hele arbejdet og automatisk blokerer ved fald. På grund af den større aktionsradius er det her særlig vigtigt at være opmærksom på, at man ikke overskrider en vinkel på 30° i forhold til forankringspunktet.
 
Forankringspunktet skal altid vælges, så det med sikkerhed kan tåle en statisk belastning på 10 kN (1000 kg) iht. EN 795. Længden af det frie fald skal begrænses mest muligt, og det er derfor vigtigt, at fastgørelsespunktet er højere oppe end brugeren.

Og man bør under alle omstændigheder sikre, at afstanden fra forankringspunkt til grund (eller forhindring) er større end summen af den forventede stopdistance + personens højde + 1 meters sikkerhedsafstand.

 Se vores produkter her

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser