-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
Test & eftersyn

Eftersyn og test af løftegrej

Test og kontrol

Scan Lifting A/S er beskæftiget med salg, fremstilling og kontrol af løftegrej, og er i dag markedsførende på dette område.
Vi tester Deres løftegrej i henhold til Arbejdstilsynets - bekendtgørelser, meddelelser og anvisninger.

 

Serviceaftale

Med en serviceaftale hos Scan Lifting A/S er du sikker på at fristen for det lovpligtige årlige eftersyn ikke overskrides.
Med en aftale forpligter vi os til at kontakte dig hvert år ca. 1 måned før årsdagen for sidste eftersyn, for at træffe aftale om
et nyt eftersyn/test.
En fordel for dig, fordi du slipper for selv at skulle huske på hvornår dit løftegrej skal efterses/testes.

 

Montører

Vore montører har opnået stor erfaring gennem mange års arbejde med test og eftersyn af løftegrej.
Montørerne arbejder efter faste procedurer og rutiner ifølge vor kvalitetssikring. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftning eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiske hensyn.

 

Vi foretager følgende eftersyn:

Trækprøvning:

 1. prøvebelastning
 2. funktions test
 3. evnt. reparation

Visuel kontrol:

 1. slid
 2. overbelastning
 3. beskadigelse

Visuel kontrol af faldsikring i henhold til DS-EN 365:

 1. overbelastning
 2. slid
 3. beskadigelse

Desuden kontrolleres/tjekkes

 1. løfteåg
 2. pallegafler
 3. coilkroge
 4. taljer
 5. pladekløer
 6. traverskraner/svingkraner
 7. vakuum og slangeløftere

 

Mærkning:

Kæder, kædeslyng og wirestropper mærkes med skilte:

 1. certifikat nr.
 2. belastning
 3. dato

Bløde stropper og bånd mærkes med plastbelagt skilt:

 1. certifikat nr.
 2. belastning
 3. dato

 

Certifikat:
Efter hvert eftersyn leveres der certifikat som bekræftelse på test og eftersyn. Disse certifikater kan bruges som dokumentation overfor Arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.

 

Udskiftning og reparation

Da vore montørvogne er udstyret med et mindre reservedelslager, sker udskiftning og mindre reparationer som hovedregel i forbindelse med testen, hvorfor løftegrejet er klar til brug igen umiddelbart efter.

 

Vi kører over hele landet
For at reducere spildtid tilbyder vi test hos dig, eller på den arbejdsplads hvor løftegrejet anvendes.

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser