-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
Lagerreol

Lagerreoler og værkstedsinventar

Sikkerhed i højsædet

Hos Scan Lifting A/S lægger vi stor vægt på, at kundens lager og værksted skal være en sikker arbejdsplads.
Med Arbejdstilsynets bekendtgørelser om et årligt lovpligtigt tjek og eftersyn, tilbyder vi et nøje gennemtestet kontroleftersyn af pallereoler, grenreoler og lagerreoler.

Kontakt Scan Lifting A/S for en aftale om service eftersyn af jeres reoler.

Der vil blive udfærdiget en eftersynsrapport, som beskriver evt. mangler og fejl. Med dette stykke værktøj kan i foretage evt. nødvendige dispositioner.

Vores kontrol af pallereoler følger reglerne i Dansk Standard DS/INSTA 250 og Arbejdstilsynets bekendtgørelser:

1.2 Fortløbende kontrol
Pallereoler skal fortløbende kontrolleres hvad angår påkørselsskader, sikringer m.m., som
kan påvirke pallereolens bæreevne.

1.3 Periodisk kontrol

Mindst hver 12. måned skal pallereoler kontrolleres så de til stadighed er i overensstemmelse
med leverandørens anvisninger.

1.4 Omkontrol
Ved flytning af bæreplan (bærebjælker) eller anden ombygning kontrolleres det at
leverandørens anvisninger er overholdt.

Scan Lifting A/S forhandler pallereoler som er designet efter de højeste sikkerheds- og konstruktionsmæssige krav. Reolerne produceres af højkvalitets stål.

Sikkerheden er helt i top bl.a. p.g.a. pallestigens konstruktion.

Produkterne bliver løbende certificeret af TÜV i München og er tillige produceret iht. bl.a. DS/INSTA, FEM og CISI normerne.

Se vores produkter her

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser