-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
G50 rustfri kæder

Kædekomponenter / Kædeslyng Grade 50 Rustfri Aisi 316L

Scan Lifting A/S producerer komplette kædeslyng efter ønske
Såvel produktion som mærkning af alle kædeslyng sker iht. gældende regler fra arbejdstilsynet

Grade 50 komponenter bliver fremstillet af rustfri stål Aisi 316L i en specifik blanding, der garanterer
en stærk kvalitet.
Løftekæderne opfylder kravene efter DIN 685, vedr. test af stålkæder, kæde: Materiale 1.4401

Test af alle komponenter
Alle komponenter er testet efter de retningslinier der er for Grade 50:
Kontinuerlige tests i forbindelse med produktion, giver bedst mulig sikkerhed (såfremt kæden anvendes korrekt)

Anvendelse

 • Kan anvendes udendørs i alle vejrlig
 • Kan bruges under arbejde i vand, herunder også spildevand
 • Kan anvendes i industri, herunder også under moderate mængder klorider og syrer
 • Levnedsmiddelindustrien, er modstandsdygtig overfor syrer (sulfid, fosfor og organiske opløsningsmidler) og kloridholdige kemiske syrer
 • Anvendes også i ren rums industrien, (medicinal industrien)
 • Kan anvendes ved højere temperaturer end traditionelle kædeslyng

Sikkerhedsfaktor 4:1

Vær opmærksom på at belastningen for rustfri kædeslyng er lavere end alm. Grade 80

Belastningstabel kun Grade 50 Rustfri
Anhug
1-part
2-part
3 & 4-part
Grader
0-45º
45-60º
0-45º
45-60º
Faktor
1
1,4
1
2,1
1,5
Kæde mm
WLL kg
WLL kg
WLL kg
6
750
1.050
750
1.550
1.100
8
1.250
1.750
1.250
2.600
1.800
10
2.000
2.800
2.000
4.200
3.000
13
3.200
4.500
3.200
6.700
4.800
16
5.000
7.000
5.000
10.500
7.500

Arbejdstilsynet foreskriver, at der ved ulige belastninger skal iagttages flg.:

 • 2-strengede kædeslyng beregnes som tilsvarende 1-strenget
 • 3- og 4-strengede slyng beregnes som tilsvarende 2-strengede
 • Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts slyng kan byrdens vægt fordeles med 1/3 pr. streng, det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning er ulige, med mindre det kan dokumenteres, at den er lige /symmetrisk fordelt.
 • Arbejdsvinkler over 120 grader er ikke tilladt.
 • Kæderne har fuld belastningsevne mellem -40ºC og +200ºC.

Se vores produkter her

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser