-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
G80 kæder

Kædekomponenter / Kædeslyng Grade 80

Grade 80 komponenter bliver fremstillet af stål i en specifik legering, der garanterer en stærk kvalitet.

Test af alle komponenter
Alle komponenter er testet efter de retningslinier der er for Grade 80:
? Brudtestet for 4 x WLL af et stk. af hver produktion

Sikkerhedsfaktor 4:1

Belastningstabel kun Grade 80


Anhug
1-part
2-part
3 & 4-part
Grader
0-45º
45-60º
0-45º
45-60º
Faktor
1
1,4
1
2,1
1,5
Kæde mm
WLL kg
WLL kg
WLL kg
6
1.120
1.600
1.120
2.360
1.700
7
1.500
2.120
1.500
3.150
2.240
8
2.000
2.800
2.000
4.250
3.000
10
3.150
4.250
3.150
6.700
4.750
13
5.300
7.500
5.300
11.200
8.000
16
8.000
11.200
8.000
17.000
11.800
20
12.500
18.000
12.500
26.250
18.750
22
15.000
21.200
15.000
31.500
22.400
26
21.200
30.000
21.200
45.000
31.500
32
31.500
45.000
31.500
67.000
47.500

Arbejdstilsynet foreskriver, at der ved ulige belastninger skal iagttages flg.:

  • 2-strengede kædeslyng beregnes som tilsvarende 1-strenget
  • 3- og 4-strengede slyng beregnes som tilsvarende 2-strengede
  • Ved symmetrisk løft med 3- og 4-parts slyng kan byrdens vægt fordeles med 1/3 pr. streng det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning er ulige, med mindre det kan dokumenteres, at den er lige /symmetrisk fordelt.
  • Arbejdsvinkler over 120 grader er ikke tilladt.
  • Kæderne har fuld belastningsevne mellem -40ºC og +200ºC.

 

Se vores produkter her

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser