-en verden i løftegrej og håndteringsudstyr
Stålwire

Generelt om stålwire

Scan Lifting A/S indkøber kun stålwirer ved godkendte leverandører, som efterkommer de krav vore kunder og vi sætter.

Indkøbene foretages af kompetente indkøbere som har et stort og bredt kendskab til stålwirer.

Scan Lifting A/S foretager en løbende kompetent kvalitetskontrol, derved sikres altid optimale produkter.

Wirestropper
Wirestropperne leveres i længder, dimensioner og udførelse efter ønske. Øverst nogle enkelte standardtyper.

Arbejdstilsynet foreskriver, at der ved ulige belastninger skal iagttages følgende:
2-strengede wirestropper beregnes som tilsvarende 1-strengede.
3- og 4-strengede wirestropper beregnes som tilsvarende 2-strengede.

Det er i den forbindelse Arbejdstilsynets synspunkt, at en belastning vil være ulige, med mindre det kan dokumenteres. at den er lige/symmetrisk.

Arbejdsbelastningerne er baseret på 1/5 af wirens min. brudstyrke ved lige træk. Uløft, sansede stropper beregnet i henhold til lastfaktor.

Tip
Vi leverer wire og wirestropper efter EN norm. Alle endeforbindelser er efter gældende normer, splejsninger, presninger og flamsk øje.

Fremstilling, belastninger og design er i overensstemmelse med EN normen. Vi garanterer løbende kontrol af vore produkter ifølge vor kvalitets-sikring. Værkscertifikater kan rekvireres efter ønske. Andre kombinationsmuligheder, større belastninger m.m. kan leveres efter ønske.

Se vores produkter her

Scan Lifting A/S * Grønningen 11 * DK-Viby Sj. * Tlf. nr.: 4619 1565 * info@scanlifting.dk        Betingelser